113. Ksenija Jermaloviča

Katram cilvēkam ir iespēja uz izglītību. Bērniem, kuri ir dzīvojuši vai dzīvo instiucionālā ārpusģimenes aprūpē ir vienlīdzīga iespēja iegūt savu sapņu profesiju un justies vienlīdzīgs savas valsts pilsonis.

113. Ksenija Jermaloviča