126. Justīne Vanaga

Projekta ietvaros veidoju plakātu. Galvenā doma šajā plākātā ir tāda, ka mēs saviem vienaudžiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi, ne vienmēr varam palīdzēt ar materiāliem resursiem, kas šiem cilvēkiem ir nepieciešami, bet mums ir iespēja sniegt draudzīgu ikdienas saskarsmi, kam, manuprāt, ir tik pat svarīga nozīme.

126. Justīne Vanaga