13. Jēkabs Kravcovs

Nav bezizejas. Nav jānolien alā, ja tev ir fiziskas nepilnības. No katras bezizejas ir izeja, jo tev līdzās ir cilvēki, kas tevi atbalsta. Ja būs nepieciešams, viņi tevi vilks, stums, cels vai nesīs uz rokām. Uzticies!

13. Jēkabs Kravcovs