14. Emma Emīlija Sloka

Mēs abas dzīvojam pasaulē, kurai pēkšņi ir saplīsis jumts, jo otram ziediņam aizlūzis kāts. Es esmu līdzās, turu taisnu muguru un galvu augšā. Es esmu balsts – aicinu līdzi, kur saule un putni, kas atgriežas mājās.

14. Emma Emīlija Sloka