166. Rūta Rutka

Darba nosaukums “Pāreja no vecā uz jauno”

166. Rūta Rutka