200. Marta Frīda Zaļaiskalne

Darba nosaukums “Apjukums” /A2 tonēts kartons, ogle, sangīna/

200. Marta Frīda Zaļaiskalne