201. Marta Frīda Zaļaiskalne

Darba nosaukums “Es neredzu…” /tonēts kartons, ogle, sangīna/

 

201. Marta Frīda Zaļaiskalne