206. Terēze Marija Miltiņa

359 animācijas kadros vēlos parādīt, cik būtiska un pašsaprotama ir vienlīdzība. Cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem ir līdzvērtīgs ceļā uz savu spēju un prasmju attīstīšanu, sava talanta izkopšanu. Ja apkārtējā vide ir ērta, ğimene atbalsta un motivē, kā arī cilvēks pats saņemas, tad ir iespējamas mazas uzvaras, kā arī lieli prieki. Domāju, būtu jāatslogo tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtība. Tāpat arī 3. grupas invalīdiem, kas strādā, varētu panākt pretī ar braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā, jo tie, kas dara, tie darīs, bet svarīgi, lai šie cilvēki jūtas pamanīti un zina, ka ir svarīgi sabiedrībai un valstij.

*Animācija zem bildes

206. Terēze Marija Miltiņa