214. Laima Prūse

Darbs veidots no krāsainā kartona un papīra A4 formātā. Katra detaļa griezta ar skalpeli, papīra nazi, šķērēm.

214. Laima Prūse