248. Laimonis Kokins

Laimonis saka: Citādie tiek aizvainoti, saniknoti. Taču, lai cik arī dzīve un cilvēki ir nežēlīgi un negodīgi, lai atrodas spēks turpināt ceļu, sasiet visu esošo kopā, salabot savu gribu un padarīt sevi stipru… Tā ir mūsu atbildība – palīdzēt cīnīties līdzcilvēkiem.

248. Laimonis Kokins