274. Elīna Lugina

Esam ļoti gaiša un saliedēta klase, kurā ir iekļauti vairāki bērni ar garīgās attīstības un funkcionālajiem traucējumiem. Bērni ir iemācījušies viens otru pieņemt, katrs apzinās savu unikalitāti – īpašību, kas raksturīga tikai viņam un padara viņu vinreizīgu.

Mūsu klasē bērni lepojas ka viņiem ir kaut kas tāds kas nav citiem vai tie ir ausu aparāti, vai tās ir dusmas, kuras ir iemācījies savāldīt, vai zina soļus, kuri tieši viņam var palīdzēt nomierināties. Atklātā komunikācija par mūsu unikālajām īpašībām ir veicinājusi mūsu prasmi sadarboties – kopā būt un palīdzēt viens otram.

Protams, 1.klasē tika liels darbs iegūldīts pie tā, lai šobrīd būtu tik viegli kopā būt. Mēs veidojām ilustrēto grāmatu, kurā sākumā katrs bērns rakstija unikālās lietas (kas viņam garšo, kādi ir hobiji u.c.), kas ir tikai viņam. Grāmatas beigās mēs rakstijām tās lietas kas mums ir kopigas (ģimene, tas ka esam cilvēki, mums visiem ir vajadzība pēc ēdiena un mīlestības). Tādejādi bērniem radās izpratne, ka mēs visi esam vienādi, lai arī mums katram ir kas atšķirīgs.

Esmu lepna par savu klasi. Konkursā pati klase izvēlējās piedalīties, es biju tikai atbalsts.

Paldies Jums ka Jūs šo problēmu aktualizējat, jo daudzās skolās un klasēs nav tik viegli ar saliedētību, pieņemšanu u.c..

 Noskaties, tā ir MŪSU KLASE

Ar cieņu,

Elīna Lugina.