281. Kristīne Bukovska

Mēs visi esam kā koku zari. Ne visi zari kokam ir vienādi un dzīves laikā saudzēti. Taču visi vēlas saņemt mīlestību un sirds siltumu.

281. Kristīne Bukovska