33. Laura Hogija

Laura vēlējās vizualizēt skolēnu, ar garīgo atpalicību, ka mācoties var izprast un saprast cik dažādas valstis pastāv bērni ar problēmām.
Visi cenšas būt priecīgi un vienlīdzīgi, dažādās valstīs.

33. Laura Hogija