338. Monta Ungure, Emīlija Valkovska, Elizabete Strauta

Viena saule, nevienāda pasaule,

bet katram gribas mīlestību, sapratni un labestību.

Mums katram ir savas domas, jautājumi un atbildes,

kas mūs vieno.

Vai arī esam kopā ar ģimeni vai vientuļi un nelaimīgi

bērnu aprūpes centrā bez vecākiem, mēs jūtamies varbūt dažādi,

bet mēs katrs domājam par tādām pašām lietām,

mūsu domas ir vienotas- par ģimeni, par ēdienu, apģērbu, par mājdzīvniekiem,

par mājām un visādām citām jaukām lietām, pēc kā mēs katrs ilgojamies…

Domas mūs vieno, varbūt tā mēs kļūstam vienādi?!

338. Monta Ungure, Emīlija Valkovska, Elizabete Strauta