348. Nadīna Strupka

Mums katram ir savas domas. Būt atšķirīgam, būt savādākam. Ar šo darbu tiek parādīts šīs atšķirīgās domas, kā putni, tauriņi…

348. Nadīna Strupka