349. Karlīna Līna Stepiņa

 

Pat uz saules ir plankumi.

Ir saules puse un ir ēnas puse, kur vēl cilvēkam cauri jāiziet.

Tik neredz, kad pats savas laimes kalējs.

Dievam trūkst tādu cilvēku, kas mīl sevi tādu, kāds ir.

Cita ķešā var ielīst, bet no savas ķešas kauns.

Uzvara zvērot zvēro, ievēro.

Draugs, aiz acīm ienaidnieks.

Katram spoža spalva, bet savu spožumu neredz.

Ai, kazai āža rags un āzim kazas nags.

Visādi ir, un visādus vajag.

Mēs dažādi esam, un pasaulē dažādus vajag.

 

349. Karlīna Līna Stepiņa