355. Keita Elizabete Caune

Darba nosaukums “Tik kluss”.

Šis darbs attēlo to, ka jebkurš cilvēks ir sajutis vientulību.

Cilvēki kuriem ir garīga rakstura traucējumi, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un bērni kas ir dzīvojoši vai dzīvo institucionālajā ārpusğimenes aprūpē ir cilvēki kuriem vismaz vienreiz dzīvē ir bijušas dziļas skumjas vai vientulības sajūta.

Un to cik dziļi tas var jebkuru ietekmēt.

355. Keita Elizabete Caune