362. Valts Slišāns

Mēs visi esam kā mājas, atšķirīgi no malas, bet līdzīgi iekšienē.

Darbs par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

362. Valts Slišāns