41. Estere Ivanova

Darba ideja ir par to, lai cik cilvēki būtu atšķirīgi viens no otra, katram ir tiesības būt pašam, unikālam, īpašam. Līdztekus tiesībām ir arī pienākums, pieņemt otru tādu, kāds viņš ir, cienīt un atļaut būt pašam, neuzspiest savu viedokli. Savstarpējās attiecībās galvenais ir cieņa un prasme pieņemt atšķirīgo.