48. Aleksis Brolišs

Zēns ir redzējis, ka arī ar kājas protēzi var braukt uz motocikla. Tātad visiem vienādas iespējas.

48. Aleksis Brolišs