68. Anna Lapiņa

Manā darbā ir attēlota sieviete ar garīga rakstura traucējumiem, kura sapņo par savu nākotni un kurai roku sniedz cits cilvēks, un pats cilvēks sastāv no daudziem cilvēciņiem – mūsu sabiedrības. Tas simbolizē to, ka palīdzīga roka, jauks vārds, vai pat tikai mīļš smaids spēj iedrošināt cilvēku sasniegt savus sapņus – kļūt par mūziķi, sportistu, dejotāju, veidot ģimeni vai vienkārši būt laimīgam. Mēs katrs par kaut ko sapņojam, tikai dažiem vajag lielāku palīdzību un iedrošinājumu kā citiem, un katram šīs pasaules iedzīvotājam ir jāmēģina palīdzēt, atbalstīt un iedrošināt kādu, kuram savu sapni sasniegt ir grūtāk.

68. Anna Lapiņa