77. Anatolijs Galaks

No nezināmas tumsas visi vienlīdzīgi neskatoties uz tautību izceļam planētu gaismā. Vissvarīgākais vienlīdzībā ka visi pilsoņi ir vienlīdzīgi un neatkarīgi no viņu rases, tautības, dzimuma, dzīvesvietas, sabiedrības stāvokļa. Gaisma ir stars, kas mājo mūsu sirdīs, lai atvērtu ceļu vienlīdzībai. Katrs mēs esam zemes sargs.

77. Anatolijs Galaks