93. Ksenija Sahareva

Dažkārt mazliet atšķīrīgi cilvēki ir pasaules gudrākie prāti!

93. Ksenija Sahareva